Skip to content
Pas als er een nieuwe regering is, bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom. Het wetsvoorstel is “controversieel” verklaard: in de Tweede Kamer zijn er grote meningsverschillen over deze nieuw voorgestelde wet.
Man en vrouw op dakterras bij zonnepanelen

Vergoeding voor zonnestroom

Als je stroom opwekt met zonnepanelen, kun je de stroom die je zelf niet gebruikt, teruggeven aan het net. Anderen kunnen deze stroom dan gebruiken. Voor geleverde elektriciteit krijg je een vergoeding die wordt afgetrokken van je elektriciteitsrekening. De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in de salderingsregeling. Het plan in het wetsvoorstel is om de vergoeding vanaf 2023 elk jaar met 9% te verminderen en in 2031 helemaal af te schaffen. Voor de vergoeding moet een subsidie in de plaats komen.

Behoud van de regeling

De Woonbond wil dat de salderingsregeling blijft bestaan, zodat het voor huurders en woningcorporaties aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te installeren. Dit is niet alleen nodig om meer duurzame energie op te wekken, maar ook om energie voor huurders betaalbaar te houden. Net als de Woonbond pleit ook Aedes, de koepel van woningcorporaties, in Den Haag voor het behoud van de salderingsregeling.

Uitstel of afstel

Minister Wiebes, die de nieuwe wet heeft voorbereid, zou de vragen van de Kamerleden beantwoorden. Maar nu minister Wiebes is afgetreden en het kabinet demissionair is, is de bespreking van het wetsvoorstel uitgesteld tot er een nieuw kabinet is. Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet zal de Woonbond erop aandringen om de salderingsregeling te behouden.

Back To Top
Zoeken