skip to Main Content

 

Geachte Leden,

Nederland en de rest van de wereld is getroffen door het Corona virus hetgeen voor ons allen (grote) gevolgen heeft. Voor de één meer dan voor de ander, maar vooral de groep ouderen en zwakkeren onder ons worden zwaar getroffen door dit virus en de genomen Overheidsmaatregelen. Wij kunnen ons als geen ander in uw situatie verplaatsen en wensen u en de uwen veel sterkte toe in deze angstige dagen.

U zult er begrip voor kunnen opbrengen, dat wij als bestuur van de huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo hebben besloten de Algemene Ledenvergadering 2020 uit te stellen. In navolging van vele andere organisaties zal deze vergadering wellicht gaan plaatsvinden in 2021.

Wij wensen u nogmaals veel wijsheid en sterkte toe.

Met vriendelijke groet

Hans Beek, voorzitter.

Back To Top
Zoeken
X