Skip to content

Hans Beek, voorzitter van de Huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo.

Huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad in Ermelo heeft de politieke partijen onlangs verzocht hun verkiezingsprogramma toe te sturen. De bedoeling is dat het bestuur uitpluist of de programma’s voldoende inzetten op het verlichten van de woningnood. Zo claimt de organisatie de komende verkiezingsperiode meer huisvesting voor jongeren.

Foto: Grietje-Akke de Haas

De Groene Draad behartigt de belangen van huurders van 2650 huurwoningen van de woningcorporatie UWOON in de gemeente Ermelo. Hans Beek is voorzitter van de Huurdersbelangenorganisatie, is zelf huurder en vormt samen met zes andere huurders op persoonlijke titel het bestuur. Een bestuur waarbij elk lid zijn of haar eigen expertise heeft, hierbij ondersteund met de expertise van de woonbond.

Meedenken
Als bestuur van De Groene draad wil het met het initiatief invloed uit kunnen oefen op de verkiezingsprogramma’s. Aan de ene kant om kritisch te volgen hoe de politieke partijen denken met de woningnood om te gaan, aan de andere kant om mee te denken.

‘Wat blijft er dan nog over’
Beek constateert bijvoorbeeld dat bepaalde doelgroepen die voorrang krijgen op de huurdersmarkt de woningnood doet toenemen. Hij doelt op statushouders, GGZ-jongeren die in staat blijken op zichzelf te gaan wonen, het regionale lotingsmodel voor huurwoningen en mensen met een urgentie. “Wat blijft er dan over aan woningen om te verhuren, en hoe los je dat op?”, vraagt Beek zich af. “Wat ons betreft zou het evenwichtiger verdeeld mogen worden.”

700 voor 20 appartementen
De woningnood onder jongeren in Ermelo zou alsmaar toenemen. Aantallen heeft Beek niet direct paraat. Maar het aantal belangstellenden voor de huurappartementen in project De Verbinding tegenover de Dorpskamer zei indertijd genoeg. “Voor zo’n 20 appartementen van rond de 700,- euro huur per maand waren destijds 700 gegadigden.”

Alternatieve mogelijkheden
Richt je als politieke partij op alternatieve mogelijkheden, meent Beek. “Zo zouden er voor jongeren vanaf ongeveer 23 jaar meer woonunits neergezet moeten worden zoals nu gebeurt met de tijdelijke woningen Beemdweg.

Actief en kritisch
Beek is van plan lezers regelmatig op de hoogte te houden van de bevindingen van het initiatief. “Als Huurdersbelangenorganisatie hebben wij ons voorgenomen in de komende verkiezingsperiode de politieke partijen actief en kritisch te volgen op welke van deze onderdelen zij zich willen inzetten voor de bevolking van Ermelo en dit in hun verkiezingsprogramma’s tot uitdrukking brengen.”

 

Back To Top
Zoeken