skip to Main Content

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Als Huurdersbelangenorganisatie De Groene Draad Ermelo zetten wij ons ook nu weer in voor de belangen van alle huurders en potentiële huurders in de Gemeente Ermelo, een domein wat ook u als politiek zal raken en waarmee u regelmatig wordt geconfronteerd.

Samen met de Gemeente en de woningcorporatie UWOON maken wij ons middels de prestatieafspraken hard voor:

  • De betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen
  • De huisvesting van specifieke doelgroepen
  • Het wonen, het welzijn, de zorg en de ouderenhuisvesting
  • De leefbaarheid en het maatschappelijk vastgoed
  • De kwaliteit en de duurzaamheid.

Als Huurdersbelangenorganisatie hebben wij ons voorgenomen in de komende verkiezingsperiode de politieke partijen actief en kritisch te volgen op welke van deze onderdelen zij zich willen inzetten voor de bevolking van Ermelo en dit in hun verkiezingsprogramma’s tot uitdrukking brengen.

Wij zullen hiervoor gebruik maken van de komende (concept) verkiezingsprogramma’s en de expertise van de woonbond.

Hans Beek, voorzitter HBO De Groene Draad Ermelo

 

Back To Top
Zoeken
X