Skip to content

Het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties heeft recent een publicatie het licht laten zien onder de titel:

Nederland heeft behoefte aan een toegankelijk betaalbaar woonlandschap van goede kwaliteit.

De drie kerndoelen zijn: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Kwaliteit, zoals deze ook zijn verwoord in de prestatieafspraken tussen de Gemeente Ermelo, UWOON en De Groene Draad.

Wilt u hierover meer weten kunt u De Nationale Woon- en Bouwagenda raadplegen op de site van het Ministerie.

 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/themas/nationale-woon-en-bouwagenda

Back To Top
Zoeken