Skip to content

Welkom op de website van De Groene Draad.

Het doel van de vereniging “De Groene Draad” is het behartigen van belangen van huurders in de gemeente Ermelo van de woningstichting UWOON, dit binnen de ruimte die wettelijk is toegestaan.

De vrijwilligers van De Groene Draad zetten zich al meer dan 14 jaar in voor de belangen van de huurders.

De vereniging stelt zich ten doel dit te bereiken door:

  • Periodiek overleg met de woningstichting UWOON over zaken die in het belang zijn van huurders.
  • In het reguliere overleg met UWOON komen o.a. beleids- en en financiële zaken aan bod. Denk aan o.a. evt. huurverhoging, huurbeleid, begroting, verkoopbeleid.
  • Het bemiddelen bij geschillen tussen verhuurder en huurder, zoals klachten over de woning, renovatie en communicatie met de woningstichting.
  • Betrokkenheid bij bepaalde onderzoeken betreffende wonen en woongenot. Denk aan geluidsoverlast in de buurt, verwaarlozing van een woning of erf.
  • Goede speelvoorziening voor kinderen in de buurt.
  • Het volgen van het woningbeleid van UWOON en de gemeente Ermelo.
  • Regelmatig maken wij gebruik van het adviesrecht bij UWOON.
  • Verder zitten wij als volwaardige gesprekspartner aan tafel met gemeente en UWOON inzake Woonbeleid en toekomstplannen.
Back To Top
Zoeken