skip to Main Content

Vanochtend 9 december 2020 zijn op het Gemeentehuis de prestatieafspraken getekend door wethouder Laurens Klappe namens de Gemeente, Fleur Imming directeur/bestuurder namens UWOON en Hans Beek, voorzitter van HBO De Groene Draad.

              

Vanaf 2016 maken de Gemeente Ermelo, UWOON en de Groene draad prestatieafspraken conform de Woningwet 2015. De basis voor deze prestatieafspraken zijn de woonvisie 2014 en de raamovereenkomst 2016-2021. De woonvisie is richtinggevend en kaderstellend op het vlak van bouwen en wonen voor de langere termijn. In de raamovereenkomst zijn de speerpunten per thema voor de kortere termijn 2017-2021 benoemd. In de jaarafspraken worden deze vervolgens geconcretiseerd.

De prestatieafspraken omvatten zaken als:

  • Beschikbaarheid
  • Betaalbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Bijzondere woonvormen (zorg, begeleiding en toegankelijkheid)
  • Leefbaarheid en veiligheid
  • Communicatie en participatie.

In elk van genoemde onderwerpen is vastgelegd wat van iedere partij wordt verwacht.

In de loop van 2021 zullen de afspraken regelmatig gemonitord/getoetst worden en zal worden gewerkt aan de prestatieafspraken 2022.

 

TS

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
Zoeken
X