Skip to content

Op 9 december 2021 zijn op het Gemeentehuis de raamovereenkomst 2022-2025 en de prestatieafspraken 2022-2023 ondertekend door wethouder Laurens Klappe namens de Gemeente, Fleur Immings directeur/bestuurder namens UWOON en Hans Beek, voorzitter van HBO De Groene Draad.

 

De Woonvisie 2030 van de gemeente Ermelo vormt het vertrekpunt voor deze samenwerking

UWOON  brengt  op basis van deze woonvisie en hun eigen visie een bod uit voor een periode van 4 jaar. De betrokken partijen handelen op het gebied van het wonen vanuit een strategische samenwerking en een gezamenlijke visie op de sociale huursector. Voor de looptijd van deze raamovereenkomst ligt de focus met name op beschikbaarheid en betaalbaarheid.  Daarnaast zetten partijen ook in op het leefbaar houden van complexen, buurten en wijken en op het thema duurzaamheid.

Jaarlijks wordt de voortgang van de afspraken besproken. De afspraken zijn een resultaat van een goede samenwerking tussen gemeente Ermelo, UWOON en huurdersorganisatie De Groene Draad.

UWOON wil flink toevoegen aan de sociale woningvoorraad

In Ermelo ligt er nog een grote opgave in het bieden van voldoende beschikbare woningen in het betaalbare segment. Partijen zijn overeengekomen dat de sociale huurvoorraad tot en met 2030 met in ieder geval 250 sociale huurwoningen wordt uitgebreid.  Er wordt samengewerkt om huurders en toekomstige huurders zo veel mogelijk passende woningen te kunnen aanbieden. Dat kan door het versnellen van nieuwbouw en ook door het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Daarbij zien de betrokkenen de meerwaarde van een hechte samenwerkingsrelatie voor toekomstige woningbouw in de gemeente.

 

Back To Top
Zoeken