Skip to content

                           UITNODIGING                             

Het bestuur van HBO De Groene Draad nodigt de leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op:

Donderdag 25 mei 2023

Aanvang  19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

   Locatie: De Dorpskamer, Stationsstraat 75a, Ermelo (grote zaal), telefoon 0341-556155

       AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2022
  3. Activiteitenplan 2022 -2025
  4. Financieel verslag 2022

Van bovengenoemde verslagen, behoudens het activiteitenplan die wij u in een eerder stadium hebben doen toekomen, heeft u een exemplaar ontvangen bij het blad Huurwijzer. Daarom kunnen wij volstaan met het beantwoorden van vragen – en of opmerkingen over genoemde stukken.

  1. Verslag van de kascommissie ten aanzien van het Financieel verslag 2022.
  2. Toelichting door mevr. K. Soldaat, beleidsmedewerker van UWOON over het nieuwe huurbeleid van UWOON en de nieuwe aanmeldingsmogelijkheden voor een woning.

Pauze met een drankje en een hapje.

 Discussie over het mogelijk samengaan van de 3 huurdersbelangenorganisaties van UWOON: De Groene Draad Ermelo, De Betere Woning uit Elburg, en Woonwijs uit Harderwijk.

  1. Rondvraag .

 Als afsluiting bieden wij u nog een drankje en hapje aan.

 

Back To Top
Zoeken