Skip to content

Evaluatie woonafspraken Ermelo met Uwoon: relatief veel sociale woningbouw gerealiseerd

ERMELO Woningcorporatie Uwoon heeft de afgelopen tijd een relatief hoog aantal sociale huurwoningen gerealiseerd binnen de gemeente Ermelo. Tot die conclusie komt het college van burgemeester en wethouders in de eindevaluatie van de woonafspraken die tussen de gemeente en Uwoon zijn gemaakt voor de periode 2022/2023.

Sociale huurwoningen aan de Chevalierlaan in Ermelo. Wijnand Kooijmans

Het vorig jaar zijn 35 tijdelijke woningen aan de Beemdweg en Julianalaan opgeleverd en 42 permanente woningen aan de Chevallierlaan. Allemaal bestemd voor de doelgroep ‘jongeren.’ Begin 2024 worden, volgens planning, 42 appartementen opgeleverd aan het Oranjepark. Uwoon beschikt op dit moment op 2.728 woningen in Ermelo.

WONING- EN KAVELSPLITSING ERMELO

Binnen de gemeente loopt op dit moment een onderzoek naar de mogelijkheden rond woning- en kavelsplitsing. Hiermee zou het aantal betaalbare kleine woningen moeten toenemen.

MAATWERKWONINGEN

Voor de realisatie van maatwerkwoningen sluit Ermelo aan bij de gemeente Harderwijk. De twee tot vier woningen die Ermelo moet realiseren, worden mogelijk in het voormalig eenden gebied gebouwd. De woningen zijn bestemd voor mensen die door hun gedrag niet passen in een woonwijk. Ze worden gehuisvest in een omgeving waar ze duidelijk minder prikkels ervaren.

ZONNEPANELEN

Uwoon biedt huurders de mogelijkheid om, onder voorwaarden en tegen een redelijke vergoeding in de servicekosten, zonnepanelen op de huurwoningen aan te brengen. Bij leegstand en planmatig onderhoud brengt Uwoon zelf de panelen aan wanneer dit qua opbrengst zinvol is.

AANPAK WOONFRAUDE

De gemeente overlegt met Uwoon over de aanpak die woonfraude moet voorkomen. Een eerste stap zou zijn dat Uwoon inzage krijgt in de gemeentelijke basisadministratie. Samen met de gemeente Harderwijk en het samenwerkingsverband Meerinzicht wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de aanpak van woonfraude.

Back To Top
Zoeken