Skip to content

Persbericht

Ermelo, 13 december 2023

Versneld realiseren van woningen belangrijkste speerpunt in samenwerkingsafspraken 2024-2025 tussen gemeente Ermelo, Uwoon en De Groene Draad

 ERMELO – Op woensdag 13 december tekenden de gemeente Ermelo, woningcorporatie Uwoon en huurdersorganisatie De Groene Draad de samenwerkingsafspraken 2024-2025. Hierin staan duidelijke en concrete afspraken tussen gemeente Ermelo, Uwoon en De Groene Draad voor de jaren 2024 en 2025. Voor alle partijen is duidelijk wat zij van elkaar kunnen verwachten en waar zij elkaar op kunnen aanspreken. Het belangrijkste speerpunt is het versneld realiseren van sociale huurwoningen. Maar ook op het gebied van verduurzamen en het ontwikkelen van een woonzorgvisie wordt samengewerkt

Speerpunten 2024-2025: versneld realiseren van woningen
In 2024 en 2025 geven de partijen voorrang aan het versneld realiseren van sociale huurwoningen in de gemeente Ermelo. De kans op een sociale huurwoning daalt ieder jaar meer en de vraag naar sociale huurwoningen lijkt de komende periode alleen maar verder toe te nemen. We zetten ons daarom in om projecten waar we al mee zijn gestart, waar mogelijk te versnellen zoals de woningbouw op het Oranjepark en Veldwijk. Ook blijven we zoeken naar nieuwe locaties voor sociale huurwoningen. Tijdens het planvormingsproces werken we nauw samen met als doel om de woningen versneld te realiseren.

Verduurzamen

We werken samen aan het verduurzamen van verouderde woningen met een laag energielabel. In 2024 worden er, samen met huurders en mensen die in de buurt wonen, plannen gemaakt om alle woningen met een slecht energielabel (label E, F of G) versneld aan te pakken.

Zorg en leefbaarheid

In 2024 start de gemeente Ermelo met het maken van een woonzorgvisie. Dit gebeurt in samenwerking met Uwoon en de huurdersorganisatie. We onderzoeken in de woonzorgvisie de wensen voor woningen voor ouderen en andere doelgroepen met een zorgbehoefte. Ook werken de partijen samen om op plekken waar woonoverlast aan te pakken of te voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe huurders een huisbezoek aan te bieden en we werken met alle partijen samen binnen het leefbaarheidsteam.

Samenwerkingsafspraken voor twee jaar
Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan het verbeteren van de afstemming bij de voorbereiding en ontwikkeling van beleid en elkaar meenemen in de achtergronden en overwegingen bij besluiten. Dit heeft geleid tot een verbeterde samenwerking. Daarom noemen we de prestatieafspraken vanaf nu samenwerkingsafspraken. Dit benadrukt de wil om samen te werken aan de opgaven die op ons afkomen. We hebben samen afgesproken dat we de samenwerkingsafspraken maken voor twee jaar in plaats van elk jaar.

————————————————————————————————————
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie, gemeente Ermelo, via telefoonnummer (0341) 56 73 20.

Bijlage: Foto ondertekening.

Namens de gemeente Ermelo tekent wethouder Hugo Weidema de overeenkomst. Voor Uwoon is dat directeur-bestuurder Fleur Imming Hans Beek  tekent als voorzitter namens huurdersbelangorganisatie De Groene Draad.

Back To Top
Zoeken