Skip to content

Op dinsdagochtend 13 en 20 juni  zijn er bestuursleden van De Groene Draad op de markt in Ermelo aanwezig.

Samen staan we sterker !
Doel van de vereniging
• Contact met andere huurders middels bijeenkomsten
• Bemiddelen bij geschillen tussen verhuurder en huurder, renovatie, etc.
• Direct op het nieuws (het bestuur pleegt periodiek overleg met de woningstichting UWOON en Gemeente)
• Inschrijving in het ledenregister van De Groene Draad.
• Betrokkenheid bij bepaalde onderzoeken betreffende wonen en woongenot
DUS WORDT LID
Dat kan voor 7,50 euro per jaar! (Het jaar van de aanmelding is gratis)

Indien u een huurder bent van een woning van de woningstichting UWOON dan kunt u zich aanmelden

Back To Top
Zoeken