Skip to content

Woningen voor jongeren aan de Chevallierlaan in Ermelo officieel geopend

ERMELO Met het in ontvangst nemen van de ‘sleutel’ door Fleur Imming, directeur-bestuurder van woningcorporatie UWOON, zijn de 42 woningen voor jongeren aan de Chevallierlaan in Ermelo officieel geopend. De woningen zijn bestemd voor jongeren in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar.

SFEER Imming gaf aan enige tijd terug met angst en beven over de steigers van het project te hebben gelopen om de sfeer van de bouw te proeven. Om nu het gereed is een beetje verslaafd te zijn aan het gebouw. Zeker ook gezien de plek die het heeft gekregen binnen het centrum. Ze wees op het feit dat plannen nu eenmaal een lange tijd in beslag nemen voor ze kunnen worden uitgevoerd. ,,Het is niet leuk indien je eens woningen in je achtertuin krijgt.” Volgens haar bestaat er een enorme behoefte aan woningen in algemene zin maar vooral bij jongeren.

Dat is ook reden geweest voor UWOON degenen die een woning hebben toegewezen gekregen hun punten te laten behouden. Dat maakt dat ze op latere leeftijd sneller kunnen doorstromen naar een andere woning en daarmee de nu geopende woningen weer beschikbaar komen voor de doelgroep die zich als starter meldt op de woningmarkt.


Opening 42 woningen voor jongeren aan de Chevallierlaan in Ermelo. – Wijnand Kooijmans

NOODZAAK Het idee voor het plan is ontstaan in 2017. Leden van de Ermelose jongerenraad hebben toen enkele malen in het kader van de structuurvisie voor het Landgoed Veldwijk en het monumentale gebouw De Hooge Riet ingesproken en gewezen op de noodzaak van woningbouw voor jongeren. Eind 2017 werd door projectontwikkelaar Heijmans overeenstemming bereikt over de overname van het pand De Hooge Riet en kon worden begonnen aan het maken van plannen. De Hooge Riet is gericht op woningbouw voor zowel senioren als jongeren. Het pand aan de Chevallierlaan maakt onderdeel uit van dat plan omdat hiermee ook aan de eis van voldoende sociale woningbouw kan worden voldaan.

Dat het plan binnen vijf jaar is voltooid noemt Heijmans als snel. Veelal staat hier een aantal jaren lang ervoor. Bij de realisering van de plannen zijn steeds de inwoners van Ermelo zo veel mogelijk betrokken. Heijmans ziet het gereed komen dan ook als een instemming van de bevolking. Het gebouw is gasloos en vrijwel energieneutraal. Gezien de huidige prijzen voor energie een meevaller voor de bewoners waarvan een deel al hun intrek in het pand heeft genomen. Een aantal ontvangt op korte termijn de sleutels.

De werkzaamheden op het terrein van De Hooge Riet zelf liggen op schema. De woningen aan de Chevallierlaan maken onderdeel uit van de rond de negenduizend woningen die UWOON bezit.

Wijnand Kooijmans

Back To Top
Zoeken